Rua da Glória, 746 - Liberdade

São Paulo - SP - Phone: (11) 3209-0134

Vallet service


Mon - 6pm to 2am

Tue/Thu - 11:30am to 3:30pm / 6pm to 2am

Fri - 11:30am to 3:30pm / 6pm to 3:30am

Sat - 11:30am to 3:30am

Sun - 11:30am to 1:00pm


Takô

Copyright©2005 Restaurante Takô
ROBATA

Skewer

CAULYFLOWER

Caulyflower

NIN-NIKU

Garlic

TAMANEGUI

Onion

OKRA

Okra

NEGUI

Green onion

UZURA NO TAMAGO

Quail egg

TAKO

Octopus

PICANHA

Special cut of rumpsteak

FILET NIKU

Filet-mignon

BACON MAKI FILET NIKU

Medallion (filet mignon rolled with bacon)

YAKITORI

Chicken

HATSU

Chicken heart

SUNA

chicken gizzard

ESPETO MISTO

Salmon with shimeji

MEKA

White tuna

UZUKA SHO

Small quail

UZUKA DAI

Brig quail

KAWASU

Frog

SHAKE

Salmon

SHISHAMO

Fish with eggs

EBI

Jumbo shrimp

IKA

Squid

SHIMEJI

Shimeji mushroom (small)

SHIITAKE

Shimeji mushroom (big)

NASSU

Eggplant

TOUNASSU

Summer squash

SHISHITO

American pepper

BROCCOLI

Broccoli